Samværspolitik

Formålet er at trænere/holdledere og forældre såvel som spillere trygt kan færdes i klubben undersportslige og sociale aktiviteter under hensyntagen til hinandens og klubbens grænser og værdier.


1. Omgangstonen
I GfG Voel skal der være en respektfuld og behagelig omgangstone - vi taler ordentligt til og med hinanden. Ingen sjofle eller nedværdigende kommentarer eller tilråb om hinanden.
Vi respekterer forskelligheden - og dermed også et "nej" fx i leg.

2. Voksne trænere/ledere
Ved stævner, udflugter og lignende skal der altid være mindst to voksne trænere/ledere med. Træner/leder har ikke ansvaret alene for et hold børnespillere - dette deles med forældrene til de pågældende spillere, som forventes at deltage positivt og konstruktivt på sidelinien i barnets aktivitet.

3. Træneres sociale kontakt med spillerne
For at undgå misforståelser og evt. ubehagelige efterspil må trænere/ledere ikke invitere enkelte spillere med hjem på privaten. Træner/lederen må gerne arrangere sociale aktiviteter hvor HELE holdet er inviteret og forældrene på forhånd er underrettet om tid, sted og arrangementets karakter.

4. Forældrenes rolle og opgave
Forældrene spiller en stor rolle i børnenes idrætsliv. Derfor opfordrer klubben forældrene til, sammen med de andre forældre, at deltage aktivt i børnespillernes liv i klubben bl.a. ved at se barnet/børnene spille eller træne. Forældrene er en vigtig samarbejdspartner for træneren, og eventuelle tegn på dårlig trivsel registreres hurtigt af forældrene, der kender sit barns adfærd bedst, så træneren hurtigt kan reagere og rette op på situationen.

Derudover opfordres forældrene til på skift at bage kage eller medtage frugt til spillerne til alle hjemmekampe og stævner samt uopfordret at byde ind med hjælp til kørsel og vask af spillerdragter. Trænerne/lederne skulle nødigt køre sur i dette vigtige frivillige arbejde.

5. Krænkelser
Hvis man skulle høre rygter om eller selv konstaterer en direkte eller indirekte krænkelse af en spiller/et barn, har man pligt til omgående at kontakte bestyrelsen.
Bestyrelsen har pligt til at tage alle henvendelser alvorligt og at reagere hurtigt på disse. Alle henvendelser skal behandles med fortrolighed og med stor opmærksomhed på alle berørte parters rolle i en given situation i forhold til omverdenen og lokalsamfundet.

6. Omklædningsrum 

  • Man går som hovedregel ikke ind i omklædningsrummet til det modsatte køn
  • Sørg for som træner/leder, at der er mindst en voksen mere til stede.
  • Hav ikke berøringsangst, men brug den sunde fornuft i forhold til hvordan din handling kan opfattes.

7. Fair Play
I klubben går vi ind for fair play. Dette skal dyrkes med støtte fra både trænere, spillere og forældre, så alle kan få en god oplevelse med fodboldspillet og samværet med hinanden.