Hvad laver bestyrelsen

Her kan du læse lidt om, hvad bestyrelsesarbejdet i GfG Voel indebærer. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte bestyrelsesmedlemmerne.


(listen er ikke i proriteret rækkefølge og der kan komme andre ting alt efter hvad den siddende betyrelse finder på)

  • Ca.10 møder om året, yderligere efter behov. (jf. vedtægter )
  • Planlægning af arrangementer
      - Socialt arrangenment for leder/trænere
  • Kontakt til kommunen angående banerne
  • Indkøb af materialer
  • Klubbens økonomi   
  • Kampfordeler
  • Rekruttering af nye trænere
  • Indhentning af børneattester

Når man melder sig til bestyrelsen, er det ikke fastlagt hvem der skal være formand, kassere osv. Det er helt op til bestyrelsen at finde ud af.

Hvad skal der ske i klubben?
Der er nogle traditioner i klubben, men der er helt op til bestryelsen at bestemme, hvad og hvilke ting, som skal aktiveres.
Hver mand er forskellig, derfor også forskellig tilgang til tingene. Det respekteres fuldt ud, eller må man bare sige, at andre må melde sig :)

Skal det være bestyrelse, som gør det hele?
Når man kigger på listen angående arbejdet, skal det pointeres at bestyrelsen er i sin fulde ret til at uddelegere arbejdet til forældre i klubben. Det anbefales ligefrem.
Det er noget der arbejdes på, netop for at bestyrelsesmedlemmerne ikke "brænder ud".

Men en ting er sikkert, bestyrelsesarbejdet skal ikke fylde ret meget i din hverdag, derfor er det så pokkers vigtigt at alle giver en hånd med, enten som medlem eller som hjælpende forældre.

Vi håber dette har fjernet frygten for at melde sig til bestyrelsesarbejdet.
Sidder du med spørgsmål, er du velkommen til at kontakte den siddende bestyrelse.

En at tænke over.
Med det hæsblæsende tempo vores hverdag kører i, er der en gang imellem brug for udskriftning,
 hvis vi alle yder en indsats, stor som lille, og bakker op om klubbens og klubbens artiviteter,
kan vi få en klub, som sparker r..